savas

آخرین اخبار در مورد قانونگذار آمریکایی: اقدام نظامی در مکزیک بایستی روی میز باشد

قانونگذار آمریکایی: اقدام نظامی در مکزیک بایستی روی میز باشد

قانونگذار آمریکایی: اقدام نظامی در مکزیک بایستی روی میز باشد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «دن کرنشاو»، عضو کنگره گفته مداخله نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک باید از جمله گزینه‌های مورد بررسی در دولت آمریکا باشد. این نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس با این حال تاکید کرد که هر گونه عملیاتی از این دست باید با همکاری نزدیک با مقامات مکزیکی انجام شود. او در مصاحبه ...

قانونگذار آمریکایی: اقدام نظامی در مکزیک بایستی روی میز باشد

قانونگذار آمریکایی: اقدام نظامی در مکزیک بایستی روی میز باشد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «دن کرنشاو»، عضو کنگره گفته مداخله نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک باید از جمله گزینه‌های مورد بررسی در دولت آمریکا باشد. این نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس با این حال تاکید کرد که هر گونه عملیاتی از این دست باید با همکاری نزدیک با مقامات مکزیکی انجام شود. او در مصاحبه ...

قانونگذار آمریکایی: اقدام نظامی در مکزیک بایستی روی میز باشد

قانونگذار آمریکایی: اقدام نظامی در مکزیک بایستی روی میز باشد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «دن کرنشاو»، عضو کنگره گفته مداخله نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک باید از جمله گزینه‌های مورد بررسی در دولت آمریکا باشد. این نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس با این حال تاکید کرد که هر گونه عملیاتی از این دست باید با همکاری نزدیک با مقامات مکزیکی انجام شود. او در مصاحبه ...