savas

آخرین اخبار در مورد شنیده شدن صدای انفجار نزدیک کاخ ریاست‌جمهوری اوکراین

شنیده شدن صدای انفجار نزدیک کاخ ریاست‌جمهوری اوکراین

شنیده شدن صدای انفجار نزدیک کاخ ریاست‌جمهوری اوکراین به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرنگار الجزیره بامداد شنبه از شنیده شدن صدای انفجاری در آسمان نزدیک کاخ ریاست جمهوری اوکراین  خبر داد. در حال تکمیل... ...

شنیده شدن صدای انفجار نزدیک کاخ ریاست‌جمهوری اوکراین

شنیده شدن صدای انفجار نزدیک کاخ ریاست‌جمهوری اوکراین به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرنگار الجزیره بامداد شنبه از شنیده شدن صدای انفجاری در آسمان نزدیک کاخ ریاست جمهوری اوکراین  خبر داد. در حال تکمیل... ...

شنیده شدن صدای انفجار نزدیک کاخ ریاست‌جمهوری اوکراین

شنیده شدن صدای انفجار نزدیک کاخ ریاست‌جمهوری اوکراین به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرنگار الجزیره بامداد شنبه از شنیده شدن صدای انفجاری در آسمان نزدیک کاخ ریاست جمهوری اوکراین  خبر داد. در حال تکمیل... ...